Tarımda Kalite ve Güvenin Adı
Kimyasal Üretim Tarım Hayvancılık Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Ürün Grupları
Çalıştığımız Firmalar
Üretici için yararlı bilgiler
Bitkilerde beslenme bozuklukları bitki gelişimi için gerekli olan bir elementin, yetersizliği ve aşırılığı neticesinde gelişimde gözlenen duraklama, zayıflama vb. olumsuzlukların bütünüdür. Gelişmesi gerileyen bitkinin verimi ve buna bağlı olarak vereceği ürün miktarı, kalitesi, hastalıklara karşı direnci azalır. Bu nedenle önceden veya zamanında gerekli önlemlerin alınması olumsuzluğun en hızlı şekilde giderilmesi için önemlidir. Beslenme bozukluklarının birden fazla sebebi olabilir. Bunlar iklimsel ve toprak özellikleri gibi doğa koşullarından kaynaklanabildiği gibi; üretici hataları ve yanlış tarımsal uygulamalar sonucunda da gözlenebilir.

Bitkiler çeşitli belirtiler göstererek beslenme bozukluklarını belli ederler. Gelişmede yavaşlama, yapraklarda küçülme veya bazı şekil bozuklukları, sürgün sayısında azalma ve sürgün boyunun kısalması, yapraklarda bazı renk değişiklikleri en belirgin beslenme bozukluğu belirtileridir. Özellikle yapraklarda görülen renk değişiklikleri, besin elementlerinin cinsine göre tipik olduğundan, noksanlık veya fazlalığın sebebinin anlaşılmasında oldukça yardımcı olur.

Bununla birlikte, bitkilerde görülen bir beslenme bozukluğunu, sadece simptomlara bakarak kesin bir şekilde teşhis etmek her zaman mümkün olmayabilir. Her şeyden önce tanıyı koyacak olan kişinin bu konuda tecrübeli olması gerekir. Çünkü, biyotik faktör denilen birçok böcek, virüs mantar ve bakteri zararları da bitkide beslenme bozukluklarına benzer görüntüler yaratabilir. Bunun dışında kullanılan zirai mücadele ilaçları ve hormonlar da yüksek dozlarda kullanıldığında bitkilerde beslenme bozukluklarına benzer arazlar yaratabilmektedir.

Tedavi amaçlı olarak bitkilere püskürtülen çeşitli ilaçlar, hormonlar, bitki gelişim düzenleyicileri ve yaprak gübreleri gibi maddelerin dozu iyi ayarlanmalıdır ve uygulamadan önce bu konuda eğitim almış tecrübeli kişilere danışılmalıdır. Aksi takdirde yaprak kenarlarında yanmalar, yaprak ayasında nekrozlar ve bazen da yaprak dökümü şeklinde ortaya çıkması şeklinde zararlar gözlenebilir.

Toprak analiz yöntemine başvurarak toprakta eksilen besin maddelerinin tespiti ile toprağa hangi gübreden ne miktarda verileceğinin belirlenmesi, toprakta bitkiler tarafından alınabilir besin elementi miktarını öğrenmek daha kesin sonuç verecektir. Analizlerde toprağın bazı özellikleri ve besin maddeleri miktarı belirlenmektedir.Yetiştirilen ve yetiştirilecek bitkilerin ihtiyaç duyacağı besin maddeleri analiz yaptırılarak öğrenilebilinir.

Sitemizde üreticilere yönelik bilgilendirme; bitki besin maddesi çeşitleri; eksikliğinde gözlenen belirtiler; tedavide kullanılacak ürünün adı, kullanım şekli ve dozu olarak tabloda belirtilmiştir.

Besin Mad.

Belirtileri

Önerilen Ürün

Kullanım şekli ve dozu

Ca

1)Genç yapraklarda kırılma ve şekil bozuklukları
2)Yaprak kenarlarlarında siyah ve kahverengi nefroz oluşumu
3)Yapraklarda erken kuruma ve dökülme
4)Sürgünlerde kolay kuruma ve kırılma

Hortichel Calcium

Yapraktan Uygulama ile 100lt suya 125-150cc
Damla Sulama ile 1-2lt/da

Mg

1)İlk belirtiler alt(yaşlı) yapraklarda görülür.
2)Damar aralarındaki yeşil rengin kaybolması ve sararması
3)Noksanlık arttıkça yaprak renginin kırmızımsı mora dönmesi
4)Daha şiddetli eksiklikte yeşil kısımların tamamen yok olması
5)Çok ileri safhalarda kahverengi nekroz oluşumu

Hortichel Magnesium

Yapraktan Uygulama ile 100lt suya 250-300cc
Damla Sulama ile 1-2lt/da

Cu

1)Noksanlık belirtileri ilk olarak yeni meydana gelen yaprakta görülür.
2)Grimsi yeşil renk hatta beyazlaşma gibi renk değişimlerin izleyen solma gözlenir.
3)Gelişme zayıflar ve meyve dallarının uç kısımları kurur ve bazen kurumadan önce normalden büyük yapraklar oluşur.

Hortichel Copper

Yapraktan100-125 cc/100lt su

Damlama Sulama 0,5-1lt/da

N

1) Sararma ilk olarak yaşlı yapraklarda renk açılması ve sararma şeklinde görülür.
2)Azot noksanlığı bitkilerde büyüme oranını düşürür ve gelişmeyi yavaşlatır.
3)Yaprak ve gövde sistemi zayıflar. Yapraklar küçülür ve vaktinden önce dökülür.
4) Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır ve çiçek açar.
5)Sürgün sayısı azalır ve sürgün boyu kısalır.
6)Bitkide genel görünüm koyu canlı yeşil yerine soluk açık yeşil şeklindedir
7)Kök gelişimi ve köklerde dallanma zayıflar.

HortiFlow High N 15-0-0

Damla Sulama
2-3lt/da

P

1)Belirtiler ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür. Genç yapraklar olduğundan küçük gelişir.
2) Yapraklar normal yeşil rengini kaybeder, koyu donuk, mavimsi yeşil bir renk alır. İlerleyen evrelerde kırmızımsı mor renk gözlenir.
3)Büyüme geriler ve çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür.
4) Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken dökülmesine neden olur.
5) Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır. Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü gözlenir. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük ve kalitesiz olur.

HortiFlow High P 11-37-0

Damla Sulama
2-3lt/da

K

1) Noksanlık ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür ve yaprak kenarlarında ve uçlarında sararma ve kahverengileşme şeklindedir.
2) Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür.

HortiFlow High K 0-0-13

Damla Sulama
2-3lt/da

Zn

1)Noksanlık belirtileri genç yapraklarda damarlar arasında kloroz şeklinde gözlemlenir.
2) Yapraklarda damarlar yeşil rengini korurken, damarlar arası açık yeşil, sarı ve hatta beyaza yakın renk alır.
3) Meyve ağaçlarında yaprak oluşumu olumsuz şekilde etkilenir. Sürgün uçlarında rozet teşekkülü görülür. Rozet oluşumu normal yapraklara göre 20 – 30 kere daha küçük boyda, çok sayıda yaprağın sık bir şekilde bir arada toplanarak meydana getirdiği rozete benzer bir oluşumdur.
4) Ağacın yaprak sistemi seyrekleşir. Tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmaz. Sürgünler ölür ve yapraklarda erken dökülme gözlenir.
5)Çinko noksanlığı en çok meyve ağaçlarında görülür. Tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Yaprak yüzeyinde damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
6)Taş çekirdekli meyve etlerinde kararma gözlenir.

Hortichel Zinc

Yapraktan100-125 cc/100lt su

Damlama Sulama 400cc/da

Fe

1)Noksanlık genç ve son çıkan yapraklarda kendini gösterir.
2)Damar aralarında sararma şeklindedir.
3)Noksanlık çok şiddetli olduğunda damarlar da sararıp yapraklar tamamen kuruyabilir.

Hortichel Iron EDDHA 7%

Damla sulama ile 400-500 gr/da